دندان پزشکی

یک دندانپزشک که قصد انجام عمل جراحی جهت خارج کردن دندان را دارد، می تواند برای بهبود زخم بعد از کشیدن دندان از درمان PRPاستفاده کند.

موارد استفاده از PRP در دندانپزشکی:

سلامتی و یکپارچگی استخوانی ایمپلنت دندانی از مهاجرت سلول، تمایز، تولید و تجدید ساختار استخوان در سطوح ناشی میشود. همه این فرآیند به پلاکت و انعقاد خون وابسته هستند.

محصولات دندان پزشکی