کلمه کلیدی خود را وارد کنید

درمان اسکارهای جراحی و آکنه

کاربرد PRP در اسکارهای جراحی و آکنه

در مطالعات اخیر ثابت شده است، PRP باعث درمان اسکار جراحی و آکنه می شود، البته استفاده هم زمان از سایر روشها مانند لیزر هم توصیه می گردد. PRP اثرات بهبودی درمان پوست آسیب دیده توسط لیزر را بهتر می کند و نتایج درمان با لیزر را بهبود می دهد.

محصولات زیبایی

انواع کیت های درمانی
انواع کیت های درمانی
سانتری فیوژ پرتابل درمان دردهای مفصلی با اتوکین
سانتری فیوژ پرتابل درمان دردهای مفصلی با اتوکین
انواع کیت های درمانیانواع کیت های درمانی
انواع کیت های درمانی