کلمه کلیدی خود را وارد کنید

چشم پزشکی

چشم پزشکی

با توجه به مکانیسم عمل PRP در تحریک و تسریع فرایند ترمیم، بی شک در هر بیماری، که تحریک یا تسریع فرایند ترمیم موثر باشد. می توان از PRP بهره برد به شرطی که امکان تهیه و کاربرد آن برای بیماری مورد نظر امکان پذیر باشد.

هر چند استفاده از PRP در درمان های چشم پزشکی هنوز در حد قابل توجهی توسعه نیافته است. لیکن تحقیقات متعددی حاکی از اثرات مثبت این فراورده در برخی بیماری های چشمی است.

PRP در درمان بیماری های چشمی از جمله:

موارد متوسط تا شدید سندرم خشکی چشم
موارد متوسط تا شدید سندرم خشکی چشم
ترمیم بعد از لیزر سطحی چشم
ترمیم بعد از لیزر سطحی چشم
زخم های اپتلیال قرنیه
زخم های اپتلیال قرنیه
بازسازی سوراخ شدگی قرنیه
بازسازی سوراخ شدگی قرنیه
ترمیم آسیب های بعد از جراحی
ترمیم آسیب های بعد از جراحی

محصولات چشم پزشکی

سانتری فیوژ پرتابل درمان دردهای مفصلی با اتوکین
سانتری فیوژ پرتابل درمان دردهای مفصلی با اتوکین
انواع کیت های درمانی
انواع کیت های درمانی