کلمه کلیدی خود را وارد کنید

دامپزشکی

دامپزشکی

در دامپزشکی از PRP اتولوگ برای اندام عقبی پای اسب استفاده شده است.

محصولات دامپزشکی

انواع کیت های درمانی
سانتری فیوژ پرتابل درمان دردهای مفصلی با اتوکین