پی آر پی در درمان تیرگی و چروک اطراف چشم :

به تازگی ، پلاسمای غنی از پلاکت برای درمان تیرگی و چروک های ناحیه ی اطراف چشم (Preorbital ) مورد استفاده قرار گرفته است.

با توجه به میزان تیرگی و چروکها تعداد جلسات درمان تعیین می شود اما به طور متوسط در یک جلسه به میزان 1.5 میلی لیتر پلاسمای غنی از پلاکت به ناحیه Preorbital و چروکهایپنجه کلاغی تزریق شده است .

و اثرآن در بهبودی ناحیه ی مورد نظر سه ماه بعد از درمان با حالت اولیه مقایسه شد.

بهبود در تیرگی و کاهش چروک در ناحیه ی اطراف چشم از نظر آماری بسیار معنی دار بوده است و امروزه به عنوان یک درمان موثر و بی خطر و برای ناحیه ی مورد نظر توصیه شده است .

09127390740