آموزش تهیه لیپوزوم پی آر پی

آموزش استفاده از کیت OPRP

آموزش تهیه اتوکین پی آر پی

آموزش استفاده از کیت NPRP

طرز تهیه L.PRF برای تهیه استیکی بن و A.PRF جهت ممبرین

طرز تهیه ترومبین

آموزش طرز استفاده فیلر میکر

آموزش استفاده از کیت LPRP

کیت P&G

09127390740