دندان پزشکی

یک دندانپزشک که قصد انجام عمل جراحی جهت خارج کردن دندان را دارد، می تواند برای بهبود زخم بعد از کشیدن دندان از درمان PRPاستفاده کند.

موارد استفاده از PRP در دندانپزشکی:

پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) یک رویکرد جدید برای ترمیم بافت است و در حال تبدیل شدن به یک ماده کمکی با ارزش برای ترویج بهبودی در بسیاری از روشها در جراحی دندان و دهان ، به ویژه در بیماران سالخورده است.

استفاده از PRP در عمل جراحی می تواند نتایج مفیدی داشته باشد ، باعث کاهش خونریزی و تقویت ترمیم بافت نرم و بازسازی استخوان می شود.

مطالعات انجام شده بر روی انسان ، نتایج امیدوارکننده ای در مورد استفاده از PRP در بسیاری از روشهای جراحی دندان و دهان (به عنوان مثال کشیدن دندان ، جراحی پریودنتال ، عمل جراحی ایمپلنت) به همراه داشته است.

همچنین استفاده از PRP همچنین در مدیریت استئونکروز (BRONJ) bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw با هدف تسریع  ترمیم زخم وبازسازی  استخوان پیشنهاد شده است.

علاوه بر این کاربردهای مختلف PRP در جراحی دندان (کشیدن دندان و جراحی پریودنتال) و جراحی دهان (بافت نرم و جراحی بافت استخوانی ، عمل جراحی ایمپلنت وجراحی BRONJ)) مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی ها  نشان داده اند  که استفاده از PRP در  پر کردن حفره  بعد از کشیدن دندان قادر به بهبود ترمیم بافت نرم و تأثیر مثبت بر روی بازسازی استخوان است.

نتایج امیدوارکننده ای  نیز در جراحی کاشت  دندان ، هنگامی که PRP به عنوان ماده پوشش استفاده شد ، به دست آمده است.

09127390740