اهداف استراتژیک

ارتقای کیفیت درمان در زمینه ارتوپدی، زیبایی، زخم، دندان پزشکی، چشم پزشکی،IVF ، دامپزشکی  می باشد.

توسعه درمان های نوین برای بیماران

تدوین استاندارد های دقیق و مطمعن برای تولید و تضمین کیفیت محصولات مبتنی بر پزشکی ترمیمی

09127390740