کلمه کلیدی خود را وارد کنید

تیرگی ، گودی و پف زیر چشم

درمان تیرگی، گودی و پف زیر چشم

درمان تیرگی، گودی و پف زیر چشم یکی از بهترین کاربردهای PRP بوده و شاید اگر اغراق نباشد، با یک بار PRP در ناحیه چشم، ترمیم، سلول سازی و بافت سازی در این ناحیه شروع شده و به طور فوق العاده ای باعث پرشدن گودی زیر چشم و از بین رفتن تیرگی و چروک های این ناحیه می گردد.

محصولات زیبایی

انواع کیت های درمانی
انواع کیت های درمانی
سانتری فیوژ پرتابل درمان دردهای مفصلی با اتوکین
سانتری فیوژ پرتابل درمان دردهای مفصلی با اتوکین
انواع کیت های درمانیانواع کیت های درمانی
انواع کیت های درمانی