تزریق پی آر پی در حوزه درد


تزریق PRP یا پلاسمای درمانی غنی از پلاکت یک روش درمانی جدید است که با تقویت بهبود طولانی مدت شرایط اسکلتی عضلانی ، درد را تسکین می بخشد. این تکنیک که به سرعت در حال پیشرفت است ، که عملکرد بالایی را تزریق  پی آر پی در  استئوآرتریت زانو ، شانه ، لگن، ستون فقرات ،مفصل  روتاتور کاف ، صدمات رباط صلیبی(ACL) ، درد لگن و عدم ثبات ، درد و آسیب در  کمر و گردن ، آرنج ، پیچ خوردگی  مچ پا –  مچ دست و خار پاشنه  نشان داده است .

اولین پاسخ بدن به آسیب بافت نرم تحویل سلول های پلاکت است. پلاکت ها با داشتن  فاکتورهای رشد شروع به ترمیم و بهبودی در ناحیه ی آسیب با استفاده از سلولهای بنیادی می کنند. تزریق پلاکت تغلیظ شده  در محل آسیب ،سبب می شود بدن در فاز بهبودی طبیعی با استفاده از پلاکت ها قرار می گیرد. از آنجا که از خون خود بیمار به صورت اتولوگ استفاده می شود ، هیچ گونه خطری در جهت   عفونت قابل انتقال و واکنش آلرژیک وجود ندارد.

از آنجا که هدف از درمان با پلاسمای غنی از پلاکت ، برطرف کردن درد از طریق روند طبیعی بدن  است ، می تواند نتایج پایدار داشته باشد. بهبود اولیه ممکن است طی چند هفته مشاهده شود ، به تدریج با پیشرفت عملکرد پی آر پی  بهبودی افزایش مییابد. مطالعات تحقیقاتی و عملکردهای بالینی نشان داده اند که تزریقPRP در تسکین درد و بازگشت بیماران به زندگی عادی بسیار مؤثر است. هر دو عکس سونوگرافی و MRI پس از PRP درمانی ، ترمیم نهایی بافت را نشان داده اند و روند بهبود را تایید می کنند. همچنین قبل از پیشرفت آسیب می توان نیاز به عمل جراحی را با درمان بافت های آسیب دیده بسیار کاهش داد و شرایط غیر قابل برگشت است.

09127390740