پی آر پی در ترمیم زخم و بافت استخوان در حفره دهان و دندانپزشکی

پی آر پی در ترمیم زخم و بافت استخوان در  حفره دهان و  دندانپزشکی


پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) یک رویکرد جدید برای ترمیم بافت است و در حال تبدیل شدن به یک ماده کمکی با ارزش برای ترویج بهبودی در بسیاری از روشها در جراحی دندان و دهان ، به ویژه در بیماران سالخورده است. استفاده از PRP در عمل جراحی می تواند نتایج مفیدی داشته باشد ، باعث کاهش خونریزی و تقویت ترمیم بافت نرم و بازسازی استخوان می شود. مطالعات انجام شده بر روی انسان ، نتایج امیدوارکننده ای در مورد استفاده از PRP در بسیاری از روشهای جراحی دندان و دهان (به عنوان مثال کشیدن دندان ، جراحی پریودنتال ، عمل جراحی ایمپلنت) به همراه داشته است.  همچنین استفاده از PRP همچنین در مدیریت استئونکروز (BRONJ) bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw با هدف تسریع  ترمیم زخم وبازسازی  استخوان پیشنهاد شده است.  علاوه بر این کاربردهای مختلف PRP در جراحی دندان (کشیدن دندان و جراحی پریودنتال) و جراحی دهان (بافت نرم و جراحی بافت استخوانی ، عمل جراحی ایمپلنت وجراحی BRONJ)) مورد بررسی قرار گرفته است   . بررسی ها  نشان داده اند  که استفاده از PRP در  پر کردن حفره  بعد از کشیدن دندان قادر به بهبود ترمیم بافت نرم و تأثیر مثبت بر روی بازسازی استخوان است . نتایج امیدوارکننده ای  نیز در جراحی کاشت  دندان ، هنگامی که PRP در به عنوان ماده پوشش استفاده شد ، به دست آمده است.

09127390740