رشد مو با روش prp (پی آر پی)

فولیکول مو به دلایل مختلف، بین زمانی که مو از ناحیه برداشت خارج می شود تا روی محل پیوند قرار بگیرد، می تواند به علت های گوناگون مانند کم شدن آب بافت واحد مو ( بین زمان برداشت تا پیوند)، کم شدن مواد مغذی و اکسیژن رسانی به دلیل نبود جریان خون از طول زمان برداشت تا پیوند، به هم خوردن درجه حرارت و اسید و قلیایی واحد مو پس از برداشت تا مرحله پیوند و به هم خوردن جریان خون واحد برداشت شده تا انطباق دوباره خون رسانی در محل پیوند آسیب ببیند.

استفاده از PRP در جهت کاستن اثرات سوء بر فولیکول منتج از علل فوق الذکر موثر است. طبق بررسی های انجام شده قرار دادن فولیکولها درست قبل از پیوند در محیط PRP با توجه به تغذیه بالای فولیکول توسط آن در رشد بعدی مو بسیار موثر است. ضمنا PRP با قرار دادن فاکتورهای تحریک سلول های بنیادی بر روی فولیکول مو باعث می شود تغییر از حالت نهفته به حالت فعال سریع تر انجام پذیرد. PRP روند ترمیم بافت پس از برداشت را در محل برداشت سریع تر می کند و با توجه به فاکتور PDGF که در اختیار محل برداشت پس از عمل قرار می گیرد احتمال اسکار را هم کمتر می کند.

روش PRP، به خصوص در افرادی که تمایل به روش های جراحی پیوند مو ندارند، جایگزین بسیار مناسبی می باشد. این روش حتی در افرادی که از جراحی پیوند مو استفاده کرده اندکمک شایانی می نماید تا رویش طبیعی تر و پر پشت تری را تجربه نمایند.

 

هم چنین مطالعات کلینیکی مختلف نشان داده اند که استفاده از PRP در طاسی سر می تواند موجب رویش مجدد و طبیعی مو در مناطق طاس پوست سر شود.

از مزایای این روش آن است که هیچگونه آثار اسکار جراحی و خونریزی ایجاد نمی شود.

روش PRP در افرادی که تمایل به روش های جراحی پیوند مو ندارند، جایگزین بسیار مناسبی می باشد.

09127390740